Zevende Supplement op de Nieuwe Naamlijst van Nederlandsche Diptera van 1898 (Eerste Supplement op myne Naamlijst van 1939)

Publication Type:Journal Article
Year of Publication:1946
Authors:J. C. H. de Meijere
Journal:Tijdschrift voor Entomologie
Volume:87(1944)
Pagination:17-18
Type of Article:article
Keywords:broersei, Carnidae, Carnus, Carnus hemapterus, glabra, latipes, Leptometopa, Madiza, Meoneura, Meoneura flavifacies, Milichiidae, pallida, Phyllomyza, species description
URL:http://milichiidae.info/sites/milichiidae.info/files/DeMeijere_1946.pdf
Groups audience: 
Tue, 2008-03-04 09:53 -- Yokb
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith